ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

Η διάγνωση με κάμερα αποτελεί την καλύτερη λύση σε ότι έχει να κάνει με βλάβες στο αποχετευτικό σύστημα, μιας και δεν απαιτεί το σκάψιμο της εγκατάστασης, απαλλάσσοντας σας από περιττά έξοδα. Η εταιρία μας μπορεί να πραγματοποιήσει διάγνωση με κάμερα ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις βλάβης, όπου απαιτείται ακριβή εικόνα του εσωτερικού των σωληνώσεών σας.

Αφού καθαριστεί ο αγωγός με πιεστικό μηχάνημα, μπορεί να ακολουθήσει ο έλεγχος αποχετεύσεων και βιντεοσκόπησή τους, από εξειδικευμένους τεχνικούς και με κατάλληλο εξοπλισμό.
Με τον έλεγχο επιτυγχάνουμε
* Εντοπισμός ρωγμών και σπασμένων αγωγών
* Καθιζήσεις τμημάτων του αγωγού
* Εισχώρηση υπογείων υδάτων στο δίκτυο
* Εισχώρηση ριζών στο δίκτυο
* Έλεγχος υδατοστεγανότητας αρμών
* Υπολείμματα σκυροδέματος που έχουν ενσωματωθεί με τον αγωγό
* Παράνομες συνδέσεις

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ!